ԴՆԹ (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու), բոլոր կենդանի օրգանիզմների և որոշ վիրուսների զարգացման և կենսագործունեության գենետիկական հրահանգները պարունակող նուկլեինաթթու։ Վերջինները, սպիտակուցներն ու ածխաջրերը կյանքի համար անհրաժեշտ երեք կարևորագույն մակրոմոլեկուլներն են։ ԴՆԹ-ի մոլեկուլները սովորաբար կրկնակի պարույրներ են՝ կազմված երկու երկար կենսապոլիմերներից, որոնք էլ իրենց հերթին կազմված են նուկլեոտիդներից։

Պարույրի կենտրոնում գտնվող քիմիական միացությունը բենզոպիրենն է, որը ծխախոտի ծուխի հիմնական մուտագենն է[1]։

Քաղվածքներ խմբագրել

  • ԴՆԹ-ի համար միևնույն է։ ԴՆԹ-ն պարզապես կա։ Եվ մենք պարում ենք նրա նվագի տակ։
Բնագիր՝ DNA neither cares nor knows. DNA just is. And we dance to its music.
Ռիչարդ Դոքինզ[2]

Աղբյուրներ խմբագրել

  1. PDB 1JDG
  2. River Out of Eden: A Darwinian View of Life (1995), p. 133.


 
Վիքիպեդիա
Կարդացե՛ք ԴՆԹ հոդվածը նաև Վիքիպեդիայում: