Դանիերեն շուտասելուկներ

Դանիերենով Արտասանություն Իմաստ
Bispens gipsgebis. Եպիսկոպոսի արհեստական գիպսե ատամներ
Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Ես միրգ եմ վերցնում օգտագործած մրգաքաղով։
Stativ, stakit, kasket. Կախիչ, ցանկապատ, գլխարկ։
Fem flade flødeboller på fem flade flødebollefade. Հինգ տափակ սերուցքատորթ հինգ տափակ սերուցքատորթի սկուտեղի վրա
Postbuddet prikker på pakkerne på posthuset. Փոստատարը փոստատնում բզում է փաթեթավորումները
Tante Tove tog toget til Thisted torv torsdag. Մորաքույր Թովեն հինգշաբթի գնացքով գնաց Թիստեդի շուկան
Find finnen Finn før Finn finder finnen, finder Finn finnen, finder finnen Finn. Գտեք ֆինն (ֆիննացի) Ֆինին (դանիական անուն) նախքան Ֆինը գտնի ֆիննին, եթե Ֆինը գտնի ֆիննին, ապա ֆիննը կգտնի Ֆինին։
Rødgrød med fløde Կարմիր շիլա սերուցքով [օտարախոսների թեստ է]
Præstens ged i degnens eng (արագ ասելիս հնչում է՝ «Præsten sked i degnens seng») Քահանայի այծը գրագրի մարգագետնում է (արագ ասելիս հնչում է որպես՝ «քահանան քաքեց գրագրի անկողնում»)
Far, får får får? Nej, får får ikke får, får får lam. Պապա, ոչխարները ոչխար ե՞ն ունենում։ Ո՛չ, ոչխարները ոչխար չեն ունենում, ոչխարները գառ են ունենում։

Տես նաևԽմբագրել