Ուշադրություն․ Այս կաղապարը ենթակա է արագ ջնջմանՀիշեցում. Եթե էջը ենթակա է բարելավման, օգտագործեք {{Ջնջել}} կաղապարը։

Փաստաթղթեր Փաստաթղթեր

Նպատակ

Գործածել այն էջերի պարագայում, որոնք կարող են անմիջապես ջնջվել, ինչպես օրինակ՝ նոր ստեղծված սակայն որևէ իմաստային միտք չպարունակող կամ վանդալություն պարունակող էջերը, սխալ վերնագրով ստեղծված էջերը (երբ պարունակությունը տեղափոխված է) և այլն։

Կաղապարը կարելի է օգտագործել ցանկացած անվանատարածքում (հոդվածներ, քննարկման էջեր, մասնակցի էջեր, պատկերներ, կաղապարներ, կատեգորիաներ)։

Գործածման եղանակ

{{արագ ջնջում}} կամ {{արագ ջնջում|ջնջման պատճառը}}

Տես նաև