Հունգարերեն շուտասելուկներ

Հունգարերենով Արտասանություն Իմաստ
Nem minden szarka farka tarka, csak a tarka fajta szarka farka tarka. Ամեն կաչաղակ գույնզգուն պոչ չունի, միայն կաչաղակի գունզգույն տեսակը գույնզգույն պոչ ունի։
Egy kupac csupasz/kopasz kukac meg még egy kupac csupasz/kopasz kukac az két kupac csupasz/kopasz kukac. Մերկ/ճաղատ որդերի մի կույտ գումարած մերկ/ճաղատ որդերի մի ուրիշ կույտ դառնում է երկու մերկ/ճաղատ որդերի կույտ։
Ádám bátyám pávát látván száját tátván pávává vált. Սիրամարգ տեսնելիս՝ բերանը բաց, իմ եղբայրն/հորեղբայրն էլ սիրամարգ դարձավ։
Te tetted e tettetett tettet? Tettetett tettek tettese, te! Դու այս շինծու գործն արեցի՞ր։ Շինծու գործերի իրականացնող, դու՛։
Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örömök között. Հինգ թուրք մերսում են հինգ հույնի, հավերժական հաճույքների միջև։
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Գազարը, բողկը, գետնանուշը, կեռնեխները հազվադեպ վաղ առավոտյան լաց լինեն։
Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papi pipa papi fapipa. Իփաֆացի քահանան ունի մի փայտե ծխամորճ, հետևաբար Իփաֆայի քահանայական ծխամորճը փայտե քահանայական ծխամորճ է։
Fekete bikapata kopog a pepita patikaköveken./Fekete bikapata kopog a patika pepita kövein. Սև ցուլի սմբակները թակում են դեղատան քառակուսի սալահատակին։
Sárga bögre, görbe bögre. Դեղին գավաթ, կեռացած գավաթ։
Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Մեկ սագի վիզ ավելի լավ է քան երկու հավի վիզ։
Meggymag vagy vagy vadmeggymag vagy? Դու բալի՞ կորիզ ես, թե՞ վայրի բալի կորիզ ես։
Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs? Ի՞նչ ես եփում, փոքրիկ մուշտակագործ, աղի միս ե՞ս խորովում, փոքրիկ մուշտակագործ։
Egy csíkos cinkcsészében két cukros csirkecomb van. Երկու շաքարե հավի տոտիկ կան մեկ գծավոր ցինկե գավաթում։
Jamaika a mai jamaikaiaké. Ճամայկան պատկանում է այսօրվա ճամայկացիներին։

Տես նաևԽմբագրել