Սխալների դեմ պայքարելը ինքնին արվեստ է և գիտություն: ~ Դավիթ Անհաղթ