Չի օգնի փառքը, եթե ցավում է փորը: ~ Ռադյարդ Կիպլինգ