Աշխատանքը բնության բժիշկն է, որ անհրաժեշտ է մարդկային երջանկության: ~ Գաղիանոս