Ճարտարապետությունը քարացած երաժշտություն է: ~ Ֆրիդրիխ Շելինգ