Ամեն արարք շարունակում է արարել հենց մեզ, այն հյուսում է մեր գույնզգույն զգեստը։ Ամեն արարք ազատ է, սակայն զգեստն անհրաժեշտ է: Մեր վերապրումը - ահա մեր զգեստը: ~ Ֆրիդրիխ Նիցշե