Եթե անարժանին ինչպես պետք է չես կշտամբում, մի լինիր ուսուցիչ: ~ Եզնիկ Կողբացի