Պապը կորցրեց կյանքը, հայրը՝ երկիրը, որդին՝ հոր երգը: Թոռը ոչինչ չի կորցնի: Չի ունենա, որ կորցնի: ~ Վարդգես Պետրոսյան