Ով երբեք չի տառապել, արժանի չէ բարեկեցության: ~ Նիկոլո Ֆոսկոլո