Ֆրանսերեն շուտասելուկներ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ
Ֆրանսերենով Արտասանություն Իմաստ
Les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches, archi-sèches ? Լե շոսեթ դո լա՛ղշիդուշես սոն թ-էլ սեշ, ա՛րշի-սեշ Արքդքսուհու գուլպաները չոր ե՞ն, շատ չոր ե՞ն։
Je suis chez ce cher Serge. Ժո սուի շե սո շեղ Սեռժ։ Ես այս սիրելի Սերժի մոտ եմ։
La roue sur la rue roule; la rue sous la roue reste. Լա՛ ղու սյուղ լա՛ ղյու ղուլ. լա՛ ղյու սու լա՛ ղու ղեսթ։ Անիվը գլորվում է ճամփու վրա. ճամփան մնում է անիվի տակ։
Demain j'irai chez ce cher Serge. Դոմա՛ն ժիղե շե սո շեղ Սեղժ։ Վաղը կգնամ այս սիրելի Սերժի մոտ։
Tas de riz, tas de rats. Tas de riz tentant, tas de rats tentés. Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés. Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant. Թա՛ դո ղի, թա՛ դո ղա՛։ Թա՛ դո ղի թանթան, թա՛ դո ղա՛ թանթե։ Թա՛ դո ղի թանթան թանա՛ թա՛ դո ղա՛ թանթե։ Թա՛ դո ղա՛ թանթե թեթա՛ թա՛ դո ղի թանթան։ Բրինձակույտ, առնետակույտ։ Գայթակղիչ բրնձակույտ, գայթակղված առնետակույտ։ Գայթակղիչ բրնձակույտը գայթակղեց գայթակղված առնետակույտին։ Գայթակղված առնետակույտը համտեսեց գայթակղիչ բրնձակույտին։
Si mon tonton tond ton tonton, ton tonton est tondu par mon tonton; si ma tata tâte ta tata, ta tata est tâtée par ma tata. Սի մոն թոնթոն թոն թոն թոնթոն, թոն թոնթոն է թանդյու փա՛ղ մոն թոնթոն. սի մա՛ թա՛թա՛ թա՛թ թա՛ թա՛թա՛, թա՛ թա՛թա՛ է թա՛թե փա՛ղ մա՛ թա՛թա՛։ Եթե իմ հոպարը ճղի քո հոպարին, քո հոպարը կճղվի իմ հոպարի միջոցով. եթե իմ մորաքույրը զգա քո մորաքույրին, քո մորաքույրը կզգացվի իմ մորքրոջ կողմից։
Si six scies scient six cyprès, Six cent six scies scient six cent six cyprès. Սի սիս սի սի սիս սիփղե, սիս սան սիս սի սի սիս սամ սիս սիփղե։ Եթե վեց սղոց սղոցեցին վեց նոճի, ապա վեց հարյուր վեց սղոց սղոցեցին վեց հարյուր վեց նոճի։
Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Ա՛ն շոսե սա՛շան շա՛սե սան սոն շիա՛ն դո շա՛ս է ա՛ն բոն շա՛սող։ Այն որսորդը, որ կարող է որսալ առանց իր շանը, լավ որսորդ է։
Napoléon, cédant Sedan, céda ses dents Նա՛փոլեոն, սեդան սեդան, սեդա՛ սե դան։ Նապոլեոնը, Սեդանը հանձնելիս, հանձնեց իր ատամները։
La cavale de Laval avala l'eau du lac, l'eau du lac lava la cavale de Laval. Լա՛ քա՛վա՛լ դո Լա՛վա՛լ ա՛վա՛լա՛ լո դյու լա՛ք, լո դյու լա՛ք լա՛վա՛ լա՛ քա՛վա՛լ դո Լա՛վա՛լ։ Լավալի [համայնք Ֆրանսիայում] զամբիկը կուլ տվեց լճի ջուրը, լճի ջուրը լվաց Լավալի զամբիկը։
Si ces six sangsues sont sur son sein sans sucer son sang, ces six sangsues sont sans succès. Սի սե սիս սասե սոն սյուղ սոն սան սան սյուսե սոն սան, սե սիս սանսե սոն սան սասե։ Եթե այս վեց տիզերն իր կուրծքի վրա են առանց իր արյունը ծծելու, այս վեց տիզերը անհաջողակ են։
Trois très gros rats gris dans trois très gros trous creux Թղուա՛ թղե գղո ղա՛ գղի դան թղուա՛ թղե գղո թղու քղո Երեք շատ մեծ առնետ՝ երեք շատ մեծ ծակում
Tonton, ton thé t'a-t-il ôté ta toux? Թոնթոն, թոն թի թա՛թիլ-օթե թա՛ թու։ Քեռի, թեյդ հազդ լավացրե՞ց։