Արևմտահայերեն շուտասելուկներ

Ա ա Բ բ Գ գ Դ դ Ե ե Զ զ Է է Ը ը Թ թ Ժ ժ Ի ի Լ լ Խ խ Ծ ծ Կ կ Հ հ Ձ ձ Ղ ղ Ճ ճ Մ մ Յ յ Ն ն Շ շ Ո ոՉ չ Պ պ Ջ ջ Ռ ռ Ս ս Վ վ Տ տ Ր ր Ց ց Ւ ւ Փ փ Ք ք Օ օ Ֆ ֆ

Դ դԽմբագրել

  • Դոյլերուն կոթերը թոյլ են. թոյլ տո՛ւր դոյլերը փոխեն։

Ե եԽմբագրել

  • Երէկ, երեք երգ գրեցի. եկո՛ւր երթանք Երնէկին՝ երկուքս մէկտեղ երգենք։

Խ խԽմբագրել

  • Խաշէ՛ նուշը Սիրանուշ
    Ուշ կ'եփի նուշի անուշ։

Հ հԽմբագրել

  • Հացագործը՝ հացերը փուռէն հանեց, տաք-տաք հացերէն ձեռքերը այրեց։

Տես նաևԽմբագրել