Ա ա Բ բ Գ գ Դ դ Ե ե Զ զ Է է Ը ը Թ թ Ժ ժ Ի ի Լ լ Խ խ Ծ ծ Կ կ Հ հ Ձ ձ Ղ ղ Ճ ճ Մ մ Յ յ Ն ն Շ շ Ո ոՉ չ Պ պ Ջ ջ Ռ ռ Ս ս Վ վ Տ տ Ր ր Ց ց Ւ ւ Փ փ Ք ք Օ օ Ֆ ֆ

Արցախցի ընտանիք

Ա ա խմբագրել

 • Աղը կերած կաշին վետել չի։
 • Աղ կերած կաշին չի հոտում։
 • Անկոչ ղոնաղը շանա բեթար ա։
 • Անկոչ հյուրը շնից վատ է։
 • Աշկը ուրան ըռըչին ա լյուս տամ։
 • Աչքը իր դեմն է լույս տալիս։
 • Առանց խոխա տոնը տերտակ կըինի։
 • Առանց երեխա տունը դատարկ է լինում։
 • Առանց խոխա տոնը՝ ճըրատած ճեղաց ա։
 • Առանց երեխա տունը առանց ջուր ջրաղաց է։

Բ բ խմբագրել

Գ գ խմբագրել

Դ դ խմբագրել

Ե ե խմբագրել

Զ զ խմբագրել

Է է խմբագրել

 • Էծին քոսուտը, ճիրին երե ակնան ճյուր կըխմե։
 • Քասոտ այծը աղբյուրի վերեւի ակից է ջուր խմում։

Ը ը խմբագրել

 • Ըստըծու պահած կյառնը կյուլը օտել չի։
 • Աստծո պահած գառը գայլ չի ուտի։

Թ թ խմբագրել

 • Թան չըս տեսալ, թընըթաթախ քսակ էլ չը՞ս տեսալ։
 • Թան չես տեսել, թանաթաթախ ամա՞ն էլ չես տեսել։

Ժ ժ խմբագրել

Ի ի խմբագրել

Լ լ խմբագրել

 • Լաչառեն օխտը լեչակ կըինի։

Խ խ խմբագրել

Ծ ծ խմբագրել

Կ կ խմբագրել

 • Կաղնուն տակը վըեր քանդիս, կաղենը շտղա՞ կըինի։
 • Կաղնու տակը որ քանդես, կաղինը որտեղի՞ց կլինի։
 • Կարթած մարթը տուզնը չի մնալ։
 • Կրթված մարդը սոված չի մնա։
 • Կծեգը վըեր ետա տամ, էլ փռնվում չի։
 • Կծիկը որ բացվում է, էլ հավաքել չի լինում։
 • Կյարմուր խնձորին քարավ կտան։
 • Կարմիր խնձորին քարով կտան։
 • Կուճի խոխան մորը ծույներեն ա ցավ տամ, մեծը՝ սըրտեն։
 • Փոքր երեխան մոր ծնկներին է ցավ տալիս, մեծը՝ սրտին։
 • Կրակն ու քյուլաշը մին տեղ պահել չըն։
 • Կրակն ու ցախը մի տեղ չեն պահում։

Հ հ խմբագրել

 • Համ վնաս, համ տնազ։
 • Եվ վնաս, եւ ծաղր։
 • Հանց սոտ ասե, վըեր ղորթը կոխկեն պըպըզի։
 • Այնպիսի սուտ ասա, որ ճիշտը մոտը պպզի։
 • Հարամ հաց օտողը էրկան ապրել չի։
 • Հարամ հաց ուտողը երկար չի ապրի։
 • Հմաշկուտ կնեգյը տղա չի պիրում։
 • Ամաչկոտ կինը տղա չի բերում։
 • Հուվեր կյուլան փախչի, արչեն ճյանգը կընգնե։
 • Գելից փախչողը արջի ճանկերը կընկնի։

Ձ ձ խմբագրել

Ղ ղ խմբագրել

Ճ ճ խմբագրել

 • Ճեղնը կտրած տեղը վըեր կընգնե։
 • Ճյուղը կտրած տեղն է ընկնում։
 • Ճղուպուրը պատան տաս նըստա չի կենալ։
 • Պոպոկը պատին խփես, չի կպչի։
 • Ճոխտ հավս թառեն, ճոխտ ծուն վեռեն։

Մ մ խմբագրել

 • Մեղավերեն լուզուն կարճ կըինի։
 • Մեղավորի լեզուն կարճ է։
 • Մերուցք չըս տեսալ, մերուցքաման էլ չը՞ս տեսալ։
 • Մինչև պած չինի, պող չի տեռնալ։
 • Մինչեւ կայծ չլինի մրուր չի դառնա։
 • Մհասուր օտելը հավաս ա, վեռը քորելը պըտըհաս։
 • Մասուր ուտելը հավես է, ոռը քորելը՝ պատուհաս։
 • Մտքումտ վըեր տեղ ինի, սարեր շոռ կտաս։
 • Մտքում տեղ լինի, սարեր շուռ կտաս։

Յ յ խմբագրել

 • Յա տոնս, յա կտորս։
 • Կամ տունս, կամ կտուրս։
 • Յըթիմին ճակատը պենդ կըինի։
 • Որբը պնդաճակատ է լինում։

Ն ն խմբագրել

 • Նեղ օրվա ումբրը կարճ կըինի։
 • Նեղ օրը կարճ է տևում։
 • Նըլբանդին ծին պեպեգյ կըինի։
 • Ձի նալող վարպետի ձին բոբիկ է լինում։

Շ շ խմբագրել

 • Շանը պյունին քշտեն աղվես չի կենալ։
 • Շան բնի մոտ աղվես չի մնա։
 • Շընըհաչոցն էլ փեշակ ա, վըեր սըվերիս։
 • Շանհաչոցն էլ արվեստ է, եթե սովորես։
 • Շոնը հըչելու հետե ըն պահում։
 • Շունը հաչելու համար են պահում։

Ո ո խմբագրել

 • Ուջաղեն մոխերը քամուն չըն տալ։
 • Օջախի մոխիրը քամուն չեն տա։

Չ չ խմբագրել

Պ պ խմբագրել

Ջ ջ խմբագրել

Ս ս խմբագրել

 • Սուրթա թիքյան քաղցր կըինի։

Վ վ խմբագրել

Տ տ խմբագրել

 • Տանը հաց ու շոր վըեր ճարվից, կես խանըս։
 • Տանը հաց ու շոր որ գտնվեց, կես խան ես։
 • Տոն քընդողեն տոն չինիլ։
 • Տուն քանդողին տուն չի լինում։

Ր ր խմբագրել

Ց ց խմբագրել

Ու ու խմբագրել

Փ փ խմբագրել

Ք ք խմբագրել

Օ օ խմբագրել

Ֆ ֆ խմբագրել

Տես նաև խմբագրել