Հայ ժողովրդական հանելուկներ զենքի մասին

1rightarrow.png  Տես նաև Հանելուկներ 

Հայ ժողովրդական հանելուկներ զենքի մասին, հանելուկներ, որոնց լուծման առարկան հանդիսանում է զենքի որևէ տեսակ։

Հանելուկներ հրացանի մասինԽմբագրել

 • Փետե նաշ (դագաղ),
Էրկաթե մեռել:
Վաղարշապատ, Վան
 • Երկաթե մեռել
Փետե նաշ.
Մեջը կրակ,
Ափները դրաք (տրաքոց):
Ալաշկերտ
 • Միսը էրկաթից,
Հագուստը փայտից:
Շիրակ
 • Ոտները փետից,
Քինթը էրկաթից:
Լոռի
 • Փուտ փետը փորեմ,
Ասլանը խորեմ:
Կոտայք — Գառնի
 • Սև յափունջեն՝ պատեն կախ։
Շիրակ
 • Բան մը ունիմ բռնե, բանե (գործածել),
Կոտոշները (եղջյուր) մորխանե (ծխնելույզ),
Յոթն աղբյուրե ջուր կխմե,
Արյան ձորե ձայն կհանե:
Բաբերդ
 • Լուն թռավ կարպետին,
Ձենը տվեց աքլորին.
Ինքը գնաց Աղդադ,
Ձենը գնաց Բաղդադ:
Կարին, Վան
 • Տաշտը գետինն ինկավ,
Ձանը (ձայն) էրկինքը էլավ:
Արաբկիր

Հանելուկներ թնդանոթի մասինԽմբագրել

 • Մեյ (մեկ) կովմ՝ կա հանի (ահա), հանի,
Պտկներ (ստինք) Սպհանի,
Ամեն պոռալուն ձայն կըհանի,
Ասլան (առյուծ) կտրիճ դեմ կըկայնի:
Վան

Հանելուկներ թրի և պատյանի մասինԽմբագրել

 • Տախտակե տուն շինեցի,
Ասլանը մեջը թաղեցի:
Խարբերդ
 • Էն ի՞նչն ա, ինչ.
Փետե դագաղ,
Էրկաթե մեռել:
Լոռի
 • Հորը մութն ա,
Ուշաբը (վիշապ) մեջն ա,
Դժարը պտիտ գալն ա:
Լոռի, Բորչալու
 • Մի գոմեշ ունենք,
Ինքը միջի կռանը (կողմ),
Պոզերը դրսի կռանը:
Բորչալու
 • Իմ հերանց մի եզ ունեն.
Ինքը գոմն ա մտնում,
Համա (սակայն) իրա պոզերը չեն մտնում:
Լոռի

Հանելուկներ նիզակի մասինԽմբագրել

 • Տղա մը ունիմ,
Կերթա կոլրվի (զբոսնել), կոլրվի,
Կիգե (գալ) թիմին մի (մի թուման, դրամ) տեղ կառնե, կընստի:
Դիարբեքիր

Հանելուկներ ականի մասինԽմբագրել

 • Թուն (թուր) ու թվանք (հրացան) լարեցին,
Ասլանափոս (մեծ փոս) ծակեցին:
Խոտրջուր
 • Քցեմ խորը (հոր),
Զնգզնգա ձորը:
Կոտայք — Գառնի

Արտաքին հղումներԽմբագրել