Հայ ժողովրդական հանելուկներ տան բաղկացուցիչների մասին

  Տես նաև Հանելուկներ 

Հայ ժողովրդական հանելուկներ տան բաղկացուցիչների մասին, հանելուկներ, որոնց լուծման առարկան հանդիսանում է տան որևէ բաղկացուցիչ։

Հանելուկներ պատերի մասին

խմբագրել
 • Չորս եղբայր կանգնած իրար երես են նայում,
Իրար մոտ չեն գնում։
Շամախի
 • Մեր տունը չորս հարսը,
Չորսն էլ մի բոյի։
Վան

Հանելուկներ պատի ծեփի մասին

խմբագրել
 • Ճկռիկ-մկռիկ կպիր պատ։
Մոկս

Հանելուկներ դռների մասին

խմբագրել
 • Հըզար մդան, հըզար էլլան,
Ասլան (առյուծ) - խապլան (ինծ) ուրանց դեխեն չելլան։
Թալին - Աշնակ
 • Կոգոլ (անպոչ) հավ մե ոտքին կայնուկ։
Ղուկասյան - Ղազանչի
 • Թոփալ Հայրապետ կայներ է ոտքին։
Մուշ
 • Արի՛, Գուգու՛լ, գնա՛, Գուգու՛լ,
Ոտիդ վրա խաղա, Գուգու՛լ։
Լոռի - Շնող
 • Դոդոշ մուրուք պատեն կախ,
Կերթա - գիկա։
Ղուկասյան - Ղազանչի

Հանելուկներ դռան բռնակի մասին

խմբագրել
 • Հարս մը (վ. պան մը) ունիմ, որ եկող գացողին ձեռքը կը պագնե։
Կյուրին, Խարբերդ

Հանելուկներ կողպեքի մասին

խմբագրել
 • Սև շունը (վ. սատանեն) պատեն կախ։
Ախալցխա, Շիրակ
 • Պոլատ (անպոչ) կտել (գդալ)՝ կպե պատ։
Լոռի
 • Մարդ գնաց, լամուկ (փոքրիկ) տղա էկավ։
Սասուն

Հանելուկներ բանալու մասին

խմբագրել
 • Մի ծիտ՝ մի տուն կը պահե։
Բորչալու
 • Հանքըմ (հանելուկ) ունեմ հանա, հանա,
Որտեզ զարկեմ, էնտեղ բանա։
Ախալցխա

Հանելուկներ բանալու և կողպեքի մասին

խմբագրել
 • Կաքավը նստավ, ճուտը թռավ։
 • Մերը մնաց, բալեն թռավ։

Հանելուկներ օջախի մասին

խմբագրել
 • Էրկու ծնկիկ,
Դեմ - դեմիկ։
Արաբկիր
 • Երկու պառավ,
Իրար խեթ նստած։
Զանգեզուր

Հանելուկներ ծխնելուզի մասին

խմբագրել
 • Սև ղառղի (ագռավ) պես կանգնած է։
Ախալցխա
 • Էն ի՞նչ է.
Բերնով կուտե,
Գլխեն դուրս կուտա։
Շիրակ
 • Ինքը դուրսը,
Պոչը ներսը։
Բաբերդ

Արտաքին հղումներ

խմբագրել