Crystal Clear action run.png Այս մասնակցի հաշիվը բոտ է, որը գործածվում է [[::m::User:Nemo_bis|Nemo_bis]] մասնակցի կողմից։

Այն ոչ թե խաղածո է, այլ ավտոմատացված կամ կիսա-ավտոմատացված հաշիվ է՝ միատեսակ կրկնվող խբագրումներ կատարելու նպատակով, որոնք չափազանց մանրակրկիտ են ձեռքով անելու համար։
Ադմինիստրատորներին. եթե այս բոտը ցուցաբերում է անսարքություն կամ վնաս է պատճառում, խնդրում ենք արգելափակել այն։

AnankeBot (քննարկումներդրումմատյաններարգելափակել)


Nemo's bot for some interwiki.

In other languages.