Ապագայում նրանք հիշելու են ոչ թե այն, ինչ դու նրանց ասել ես, ոչ թե այն, ինչ դու արել ես, այլ այն, թե ինչ են նրանք զգացել, երբ ղեկավարը եղել ես դու:
Մայա Էնջելոու