Դժբախտություն, դժբախտ լինելը, դժբախտի դրությունը, անբախտություն[1]:

Քաղվածքներ

խմբագրել
  • Ամեն մի դժբախտության մեծությունը չափվում է ոչ թե իր էությամբ, այլ թե ինչպես է անդրադառնում մարդու վրա։
Հենրիկ Սենկևիչ
  • Դժբախտության մեջ անդորրը գերագույն ամոքանք է։
Պլավտիոս
Բալզակ
  • Դժբախտության դպրոցը լավագույն դպրոցն է։
Բելինսկի
  • Դժբախտության մեջ ճակատագիրը միշտ էլ դռնակ է թողնում դուրս գալու համար։
Սերվանտես
  • Անձնատուր մի լինիր դժբախտությանը, բայց նրան ընդառաջ գնա կրկնապատկված արիությամբ։
Վիրգիլիոս

Աղբյուրներ

խմբագրել
  • Վ.Լ.Վորոնցով, Բանականության սիմֆոնիա, Երևան, 1981։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել